เอาล่ะ! เรามาเริ่มกันเลยในส่วนของการบันทึกข้อมูล
CW.8 ให้เราบันทึกข้อมูลอะไรได้บ้าง
ใน CW.8 นั้นเราสามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 ระบบ
1. ข้อมูลที่เก็บเป็นระบบมิดี้ (MIDI)
2. ข้อมูลที่เป็นระบบออดิโอ (Digital Audio)

ข้อมูลที่เป็นมิดี้
เสียงดนตรีในระบบมิดี้นั้น ไม่ใช่เสียงที่ แท้จริง แต่เป็นเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อ เลียนแบบเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น
เสียงเปียโน เสียงกีต้าร์ เสียงแซคโซโฟนหรือ เสียงกลองต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเนื่องจากการพัฒนา ของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ในปัจจุบันนี้
เสียง สังเคราะห์เหล่านี้มีความใกล้เคียงเครื่องดนตรี จริงมากทีเดียว

ในปัจจุบันโปรแกรมเสียงดนตรีในระบบ มิดี้นี้ได้ถูกจัดให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน โดยกำหนดหมายเลขของโปรแกรมเป็นหมาย เลข
เดียวกันทำให้การสร้างงานในปัจจุบัน สะดวกสบายขึ้น ซึ่งระบบนี้เรียกว่า เจนเนอรัล มิดี้ (General MiDi) หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า
GM ซึ่งมีเสียงหลักอยู่ 128 โปรแกรมเสียง และเสียงแทรกอื่น ๆ ตามแต่บริษัทผู้ผลิตจะ สร้างขึ้นมาอย่างเช่น Roland มีระบบ
GS เป็นต้น แต่ก็ยังมีเสียง 128 เสียง แต่มีเสียง ย่อยอยู่ตาม 128 เสียงหลักข้อมูลที่เป็นออดิโอ (Audio)

ระบบเสียงออดิโอคือ เสียงที่เป็นเสียงจาก ธรรมชาติหรือเสียงจากเครื่องดนตรีจริง แต่เดิมนั้นเป็นการบันทึกจากเสียง ที่แท้จริงจาก
ธรรมชาติ เช่น เสียงนก, เสียง น้ำตก, เสียง ฟ้าร้อง หรือเสียงสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบัน มีการทำเป็นสำเร็จรูปก็มีที่เรียกกันว่า
แซมปลิ้ง (Sampling) อย่างเช่น เสียงกลองของ Akai ซึ่งใน CW.8 สามารถ ทำข้อมูลที่เก็บได้แล้ว นำมาแก้ไขดัดแปลง ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัด, ต่อ, ย้าย, ยึด, ได้ตามต้องการ

อุปกรณ์(Device)
เพิ่มเติมที่ใช้ในการบันทึก
1. วงจรเสียง (Sound Card) คือ แผงวงจรอิเลคทรอนิกที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ ร่วมกับคอมฯ ให้แสดงผลออกมาเป็นเสียง ถ้า
วงจรเสียงใช้กับเกมส์ที่เราเล่นจะเกิด เสียงต่าง ๆ หรือเสียงเอฟเฟคต่าง ๆ เข้าเป็น วงจรเสียงที่ใช้กับดนตรีชนิดต่าง ๆ สำหรับ
สร้างสรรค์งานเพลงที่เราต้องการ

หน้าที่หลักของวงจรเสียง
1.1 เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมฯ กับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เราเรียกว่า อินเตอร์เฟค (Interface)
1.2 เป็นแหล่งเก็บเสียงดนตรีต่าง ๆ และเสียงเอฟเฟคต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า ซาวด์โมดุล (Sound Module)

2.วงจรเชื่อมต่อ (Interface Card) คือแผงวงจรที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมฯ ให้สามารถ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องตนตรีในระบบดิจิตอล
ที่อยู่ภายนอกคอมฯ ได้อย่างเช่น MPU - 401 ของRoland แต่เดิมวงจรเชื่อมต่อนี้ไม่มีเสียง อยู่ในตัวเองแต่ปัจจุบันมีการพัฒนา
ทำให้ วงจรเชื่อมต่อนี้เป็นวงจรเสียง และวงจรเชื่อม ต่ออยู่ด้วยกัน อย่างเช่นแลบซาวด์มีบลัสเตอร์ (Lab Sound Blaster)
เมื่อเราเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ คอมฯแล้ว ขั้นตอนแรกก่อนการบันทึกข้อมูล ของงานเพลง เราต้องทำการ
จัดในส่วนของ มิดี้พอร์ต MiDi Port ก่อนการจัดส่วนของมิดี้พอร์ต (MiDi Port)

เมื่อเริ่มต้นกับ CW.8 คุณต้องเช็คดูว่า Input Port และ Output Port ของอุปกรณ์ ที่คุณได้ลงไว้ในคอมฯ เช่นวงจรเสียงและ วงจร
เชื่อมต่อนั้นคุณได้จัดเรียงและกำหนด Port หรือยัง โดยปฏิบัติดังนี้

1.เลือกอุปกรณ์ของเครื่องมือ (Tool- MiDi Devices) โดยคลิกที่ Tool ของ หน้าต่าง Track view ก็เห็นหน้าต่าง MiDi Port
ซึ่งจะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่จะใชทางด้านซ้าย และเป็น input port และทาง ด้านขวาเป็น output port ดูจากรูป

2.ดูทางซ้ายของหน้าต่างจะสังเกตว่า มี การแสดงเครื่องมือในส่วนของ input port ต้อง แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในหน้าต่างได้ลง
ไว้หมดแล้ว ถ้ายังให้คลิกอีกครั้งแล้วเลือก อุปกรณ์ที่ต้องการใช้

3.ดูทางขวาของหน้าต่าง สังเกตว่ามันแสดง เครื่องมือในส่วนของ output port และลำดับ หมายเลขของ output port จะเรียง
ลำดับ จากบนลงล่างโดยเครื่องมือที่อยู่บนสุดจะอยู่ที่ Port 1 และถัดลงมาเป็น port 2 และตาม ลำดับลงไปเรื่อย ๆ

4.เมื่อเลือกเครื่องมือที่ใช้ในส่วนของ MiDi prot เรียบร้อยคลิกที่ O.K และเมื่อต้องการเปลี่ยนหน้าต่างอื่นก็คลิกที่เครื่องหมาย กากบาท
มุมขวาบนของหน้าต่าง port พอร์ต คือ เป็นจุดติดต่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง CPU กับหน่วยความจำในตัวคอมฯ กับ อุปกรณ์
ที่ต่ออยู่ภายนอก ในเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องหนึ่งต้องมี 1 พอร์ต เช่น เครื่องซันธิไซเซอร์ แต่จากการพัฒนาทำให้มีการผลิตอุปกรณ์ที่มี
หลายพอร์ต เช่น วงจรเสียง (Sound Card) หรือวงจรเชื่อมต่อ Interface Card ที่มีพอร์ตหลาย ๆ พอร์ต กรณีเช่นนี้ ทำให้เรา
สามารถส่งข้อมูลไปสู่อุปกรณ์หลาย ๆ เครื่องให้ทำหน้าที่แตกต่างกันได้

ครับสุดท้ายนี้ ถ้าทุกคนมีเวลาก็ลอง ฝึกการบันทึกดูแล้ว ฉบับหน้าเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลในลักษณะ ต่าง ๆ กัน
ให้สนุกกับ CW.8 ครับ! โชคดี

: Home : News&Events : Board : Cool! : Download : About Us : Overdrive : Commusic : Prart Musicschool : VDO :