เรียน 5 วิชาหลัก

Reading
Solo Guitar
Rhythm Guitar
Ear Training
Music Theory
เรียนตัวต่อตัว ( Private )ในแต่ละอาทิตย์


ทดสอบก่อนเข้าเรียน

รับ 15 คนต่อรุ่น , ปีละ 2 รุ่น
เรียนวันอาทิตย์ 11.00-17.00 น. และ Private lesson อีกคนละ30นาที
ระยะเวลา 1 ปี ( 4 เทอม, เทอมละ 3 เดือน )
เทอมละ = 7,500 .- ( ค่าตำรา 500.-)

ขอบเขตในการทดสอบเข้าเรียน One Year Course Reading

สามารถ Slight Readโน้ตใน 5 Frets แรกของ Fingerboard และสัดส่วนโน้ตถึง
Eighth Note Solo Guitar
ทดสอบพื้นฐานของการ Improvise , และ ทดสอบ Major และ
Minor Scale Rhythm Guitar
สามารถจับคอร์ดได้ตามที่ผู้ทดสอบกำหนด ( ไม่เกินคอร์ด 4 เสียง ) และ สามารถ
เล่น Chord ได้จาก Lead Sheet Music Theory
สามารถตอบคำถามศัพท์พื้นฐานของ ทฤษฏีดนตรีกับผู้ทดสอบได้ Ear Training
สอบฟังและเล่นตาม , ฟัง Major Scale สอบฟังระดับเสียง สูงกว่า-ต่ำกว่า

กฎเกณฑ์ในการตัดสิน จะดูทักษะและความเข้าใจของผู้สอบเป็นหลัก


ควบคุมหลักสูตรทั้งหมดโดย

อ. ปราชญ์ Credit : Music Diploma จาก
Musicians Institute (M.I.) สาขากีตาร์ (G.I.T.)ควบคุมหลักสูตรทั้งหมดโดย

อ. ปราชญ์
[ Credit : Music Diploma จาก
Musicians Institute (M.I.)
สาขากีตาร์ (G.I.T.) ]

PRART MUSIC SCHOOL

PRART MUSIC SCHOOL
ย้ายมาอยู่ที่ 21/4 RCA1 โซน B
พระราม 9 กรุงเทพฯ

โทร. 203-0423-5 Fax. 203-0426


: Home : News&Events : Board : Free Lessons : Cool! : Download : About Us : Overdrive : Commusic : Prart Musicschool : VDO :