ควบคุมหลักสูตรทั้งหมดโดย

อ. ปราชญ์
[ Credit : Music Diploma จาก
Musicians Institute (M.I.)
สาขากีตาร์ (G.I.T.) ]

PRART MUSIC SCHOOL

PRART MUSIC SCHOOL
ย้ายมาอยู่ที่ 21/4 RCA1 โซน B
พระราม 9 กรุงเทพฯ

โทร. 203-0423-5 Fax. 203-0426


: Home : News&Events : Board : Free Lessons : Cool! : Download : About Us : Overdrive : Commusic : Prart Musicschool : VDO :