GUITAR TEACHERS

อ.บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา (อ. ชอบ)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Fingerstyle guitar
Music Education :
 • เรียนดนตรี กับ อ.วิชัย เที่ยงสุรินทร์ , อ.อ๊อด Bass Place , อ.สุวิชย์ กลิ่นสมิธ , อ.ปราชญ์ อรุณรังษี
Experience :
 • เล่นดนตรีอาชีพ
 • Arranger
 • Columnist Overdrive Guitar Magazine
 • งานสอนกีตาร์กับ Tone Project "How to Play Fingerstyle"

อ.ธรรมรัตน์ ดวงศิริ (อ. Jack)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Rock guitar , Technical guitar
Music Education :
 • หลักสูตร 1 ปี Prart Music School
 • ครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม
Experience :
 • อาจารย์สอน Guitar ที่ Prart Music School
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรีสากล ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 • Studio & Sideman Musician
 • Producer & Arranger ค่าย Butterfly Record
 • Columnist Overdrive Guitar Magazine
 • งานสอนกีตาร์กับ Tone Project "How to Play Rock Guitar"

อ.ปุณฑริก จิตรภักดี (อ.ห้าว)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Jazz guitar
Music Education :
 • หลักสูตร 1 ปี Prart Music School รุ่น 2
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป ม.มหิดล
Experience :
 • มือกีตาร์ วง PsychoSlim
 • Producer Pp'dream
 • สอนกีตาร์ Basic , jazz ที่ ปราชญ์ มิวสิค
 • Studio Musician
 • Project Manager of Tone Project

อ.รัฐชัย หงษ์บุตร (อ.โจ้)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Rock guitar
Music Education :
 • ปริญญาตรี เอกดนตรี ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา
Experience :
 • เป็น อาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัย และ โรงเรียน
 • Music Editor และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Guitarthai.com
 • เล่นกับ วง Kalidoscope ( 2543-44 )
 • เป็น Special list ( Fender ) ให้กับร้าน Music Concept

อ.ปัณณวิช สุวัฒนานันท์ ( อ.ฟ้า)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Jazz guitar
Music Education :
 • หลักสูตร 1 ปี Prart Music School รุ่น 6
 • เรียน Jazz Guitar กับ Golf T-bone
Experience :
 • เล่น Back up ส้ม อมรา แนว Ska
 • Back up ศิลปินกลุ่ม Monotone
 • เล่นในวง Jazz ตามงาน Event
 • เล่น Jazz Trio งาน World Watch Siam Paragon 2006
 • Studio Musician ( Album Tribute วง Pause E.P. ใหญ่ Monotone )
 • สอน Basic , Jazz guitar ที่ Prart Music School

อ.สุประวิทย์ แก้วปัญจร (อ.วิทย์)

วิชาที่สอน : Basic guitar , Rock guitar
Music Education :
 • เรียนกับ อ.โสภณ จันทรมิตรตรี
 • เรียน หลักสูตร 1 ปี รุ่น 1 กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี
 • เรียน Modern Harmony ที่ จนัธ 79
Experience :
 • เล่นดนตรีอาชีพ
 • อ. สอนดนตรี ที่ ปราชญ์ มิวสิค
 • เล่น Back up , Studio

อ.กานต์ ใหญ่สว่าง

วิชาที่สอน : Basic Guitar , Rock Guitar
Music Education :
 • G.I.T [ Guitar Institute ],U.S.A.
 • R.I.T [ Recording Institute ] U.S.A.
Experience :
 • Produce วง Ultra Chuadz
 • Co.produce วง AM FINE , Caylin
 • เรียบเรียง เพลง ศิลปิน R.S , Grammy และ อัด Guitar
 • Co.Music Director Little Concert Grammy

สัณฑศักย์ กลิ่นชนา (อ.เปิ้ล)

วิชาที่สอน : Basic guitar
Music Education :
 • เรียนหลักสูตร 1 ปี รุ่น 4 กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี Prart Music School
Experience :
 • สอนหลักสูตร Basic guitar course ที่ Prart Music School มากว่า 6 ปี โดยช่วงอายุที่สอน อยู่ระหว่าง 9 - 60 ปี โดยมีความถนัดสอนเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 9 - 15 ปี
 • ปัจจุบัน เล่นดนตรีอาชีพ ในไสตล์ Gypsy Jazz อยู่ที่ ร้าน รามอินทรา และ ทองหล่อ

โสภณ เกียรติไกรศร (อ.George)

วิชาที่สอน : Basic guitar
Music Education :
 • Prart Music หลักสูตร 1 ปี รุ่น 5
Experience :
 • สอนกีตาร์ ที่ Prart Music School มากว่า 7 ปี
 • ทำเพลง แต่งเพลง ให้กับบริษัทดนตรี

BASS TEACHERS

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (อ.Bank)

วิชาที่สอน : Bass
Music Education :
 • โรงเรียนดนตรีศุภการ กับ อ.วิโรจน์ สถาปนวัตร
 • ปริญญาตรี ดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท ดนตรีศึกษา ( Music Education ) ม.มหิดล
Experience :
 • มือเบส วง พล่าน ( Metal Music )
 • มือเบส วง ชายล้วน พร้อม Producer ในงานด้วย
 • มือเบส วง ลำดวน ในอัลบั้มที่ 2
 • มือเบส ประจำวง BSO ( Bangkok Symprony Orchestra )
 • มือเบส วง Burb หรือ B.B.B เล่นในรายการ ชัยบดินทร์ Blues , และเล่นที่ Brown sugar และอื่นๆ
 • สอนอยู่ที่ Prart Music School , KPN , Yamaha และ Peterson

อ.ยศวีร์ ทองแพ (Art)

วิชาที่สอน : Bass
Music Education :
 • ปริญญาตรี ดุริยางค์ศาสตร์สากล มศว.ประสานมิตร
Experience :
 • วง Ultra Chuadz
 • อัด Bass ใน Studio ให้กับศิลปิน GMM , R.S ( อิงค์ , Amfine ฯลฯ )
 • Work Shop Rock Band ที่ MiFA
 • อาจารย์สอน Bass ที่ Prart Music School

DRUMS TEACHERS

อ.ทศ พนมขวัญ

วิชาที่สอน : Basic drums , Advance drums , Technical drums
Music Education :
 • Drums Private lesson กับ อ.มังกร ปี่แก้ว ( 2530 )
 • Self-Study from Modern Drummer Magazine
Experience :
 • สอนกลองที่ Supakarn (2534-2536)
 • สอนกลองที่ Prart Music School 2541- ปัจจุบัน
 • Studio Recording อู๋ - ธรรณธรณ์, Little Foot, เอี่ยว ณ. ปานนั้น, นุภาพ สวันตรัจฉ์, คาราบาว(Blues), Paradox(on the beach), ราศีดิบ(project), สุดสะแนน ชิสุวิชาญ(ปะกากะญอ), G1 Band, Dark Side ฯลฯ
 • Back up little Foot, นุภาพ สวันตรัจฉ์, JC, Intro 2000, Carabao Blues, แผ่นดิน, ราศีดิบ, G1, Glen Patrik, Koko York ( USA )
 • ปัจจุบัน เล่นกับ Band ชื่อ Soi Dog Blues Band เล่นที่ Tokyo Joes Blues Bar สุขุมวิท ซ.24

อ.ธนกฤต ธำนาญปิยะชัย (อ.หวาน)

วิชาที่สอน : Basic drums
Music Education :
 • ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขา ดนตรี
Experience :
 • วง JEALOUS
 • ได้รับรางวัล มือกลองยอดเยี่ยม ในงาน Music Conception
 • รางวัลรองชนะเลิศ Bangkok Music Award 2006
 • รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม Bangkok Music Award 2006

PIANO TEACHERS

ญาณวัฒน์ (สมชาย) เอนกสินทรัพย์

วิชาที่สอน : Basic Piano , Jazz piano , Classical piano , Computer Music
Music Education :
 • เรียน Music Theory - Arranging กับ อ.พนัสชัย ศุภมิตร (อ.โป๊บ) ,Arranging กับ อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ,Arranging - Traditional Harmony กับ อ.ประทักษ์ ไฝ่ศุภการ , Advance Arranging - Improvise กับ อ.วิชัย อึ้งอัมพร , สอบ Trinity Grade 7 , เรียน Jazz piano กับ John Gordon , อ.ปณัฐ เทควิชระ , อ.เด่น อยู่ประเสริฐ
Experience :
  - เริ่มเล่นดนตรีกับวง R.U.Band (ม.รามกำแหง) ในปี 2519 -เริ่มเล่นดนตรีอาชีพ ในปี2519 กับวง Soundnier กับ อู๊ด ยานนาวา , -ในปี 2520 กับวง Mcintosh , -ปี2522 กับวง Mission กับ พี่ดุ๊ก (คาราบาว) , - ในปี2524 กับวง The Sak's , -ปี2529 กับวง Pacific IC Band กับ อ.วิชัย เที่ยงสุรินทร์ ในรายการ ที่นี่...กรุงเทพฯ , -ปี2531 กับวง ISN'T , -ปี2533 กับวง Radio - เริ่มสอนดนตรีตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบัน สอนที่ ปราชญ์มิวสิค - ศิลปินเดี่ยว - Columnist ComMusic & Rhythm Section Magazine

อ.จักรวาล เสาธงยุติธรรม (อ.หนึ่ง FunkMachine)

วิชาที่สอน : Jazz Piano , Advanced piano
Music Education :
 • จบวิชาเอกดนตรี ( Violin ) จาก วิทยาลัยนาฏศิลปี
Experience :
  -Studio Musician, Music Director, Arranger,Composer, Producer ให้กับศิลปินมากมาย เช่น ธงไชย แมคอินไตย์,มาลีวัลย์ เจมีน่า,นันทิดา แก้วบัวสาย,ThaiTanium,Ford สบชัย ไกรยูรเสน,โก้ Mr.Saxman,นัท มีเรีย,คริสติน่า อากีล่า,ทาทา ยัง เป็นต้น - และยังร่วมเล่น Concert ของ เพื่อนพี่น้องร้องเพลง เต๋อ เรวัติ พุฒินันท์ , Jazz Concert International ที่ สนามเสือป่า และ Jazz Festival ที่ หัวหิน และเล่น Concert กับ โก้ Mr.Saxman ที่ Music Festival ประเทศ อิตาลี - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ - ฮ่องกง - ลอนดอน รวมทั้งร่วมงานกับ อ.ปราชญ์ ใน Prart Group และก่อตั้ง วง Funk Machine กับ พี่แฮงค์ โอสถ ประยูรเวช และ โก้ Mr.Saxman

VOCAL TEACHERS

อ. ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์

วิชาที่สอน : ร้องเพลง
Music Education :
 • จบกีตาร์ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ( เกียรตินิยม )
 • จบ Arranging จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
 • ศึกษาการร้องเพลงจากอาจารย์ชั้นนำของประเทศหลายท่าน
 • ศึกษาเทคนิคการร้องเพลงชั้นสูง จากอาจารย์ Agne Blomgren
Experience :
 • ชนะเลิศวง String Combo ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2514 (ชื่อวง มัมมี่ ) เป็นหัวหน้าวง BAPTICK , Guitar และ ร้องนำกับ วง FLASH
 • Composer,Arranger เพลง ประตูใจ,รักคือฝันไป ของ วง สาว สาว สาว เพลงปะการัง ของ ชรัส , เด็กวัด ของ ตู้ ดิเรก ฯลฯ
 • ออก Album ชื่อวง ปะการัง ชุด ราชาซิ่ง, ใจสั่งให้รัก
 • ทำเพลงโฆษณา ฯลฯ
 • เล่นดนตรี และ ร้องเพลงตั้งแต่งานวัด จนถึงโรงละครแห่งชาติ
 • ปัจจุบันก็ยังคงเล่น และร้องอยู่โดยตลอด
Copyright © 2005 Prart Music Group All rights reserved.
Powered by mousework