อาจารย์ ปุณฑริก จิตรภักดี < ห้าว >
เรียนกับ อ.ปราชญ์
Classical Guitar กับ อ.สุวิช กลิ่นสมิทธิ์
ปัจจุบันศึกษาวิชา Jazz Guitar กับ Mr. Dan Philip ที่ วิทยาลัย
  ดุริยางค์ศิลป์ ม. มหิดล
เข้ารอบ 8 คน Overdrive Guitar Contest ทำอัลบั้มรวมของ Overdrive

 


อาจารย์ ธรรมรัตน์ ดวงศิริ < อ. JACK >
BASIC GUITAR & PROFESSIONAL COURSE
   จาก PRART MUSIC SCHOOL
สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม เอกภาควิชาดนตรี
ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน
  YAMAHA BAND ALERT ปี 1999
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์
satankross@hotmail.com

 

อาจารย์ สมพร จิตประสพเนตร < อ.กบ >

ไม่พบแฟ้มประวัติ ??

 

อาจารย์ บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา < อ.ชอบ >
JAZZ IMPROVISE & PROFESSIONAL
   จาก PRART MUSIC SCHOOL
นักดนตรีอาชีพ
ประสบการณ์สอนดนตรีจากหลายสถาบัน

 

อาจารย์ รัฐชัย หงษ์บุตร < อ. โจ้ >
อาจารย์สอน
GUITAR TECHNICAL ของ Fender
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย มหิดล

 

อาจารย์ พงษ์ศิริ ขจรเวคิน < แมว >
เรียนกับ อ.ปราชญ์
Classical Guitar กับ อ.สุวิช กลิ่นสมิทธิ์
ปัจจุบันศึกษาวิชา Jazz Guitar กับ Mr. Dan Philip ที่ วิทยาลัย
  ดุริยางค์ศิลป์ ม. มหิดล

 

อาจารย์ เอกชัย กรายอานนท์ < อ. เอ๋ >
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม เอกภาควิชาดนตรี
อัลบั้มของตัวเองในนาม "WIZARD"
มือกีตาร์ BACK UP ให้กับศิลปินหลายท่าน

 

อาจารย์ ประสิทธิ์ จุลเพ็ชร์ < อ. สิทธิ์>
Classical Guitar กับ อ.สุวิช กลิ่นสมิทธิ์
ปัจจุบันศึกษาวิชา Jazz Guitar กับ Mr. Dan Philip ที่ วิทยาลัย
ถนัดในการเล่น Finger style กับ Classic Guitar และ Jazz Guitar
กำลังศึกษาต่อปริญยาโทที่ วิทยาลัย  ดุริยางค์ศิลป์ ม. มหิดล

 

อาจารย์ วินัย ไตรนทีภัคดี < อ. หนึ่ง >
ชนะเลิศการประกวด "OVERDRIVE QUITAR CONTEST"
   ประจำปี 2544
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เอกภาควิชาดนตรี
อัด GUITAR ให้กับอัลบั้มของ โบ สุนิตา ค่ายแกรมมี่

 

อาจารย์ อดิศักดิ์ อรรถกุลโกวิท < อ. กั้ง >
JAZZ IMPROVISE จาก PRART MUSIC SCHOOL
นักดนตรีอาชีพ
BACK UP ให้กับศิลปินหลายท่าน
มือกีตาร์ วง Groove Rider

 


อาจารย์ มูซา <พี่ซา>
นักดนตรี Blues อาชีพ
หัวหน้าวง Muza Blues Band

 

อาจารย์ วรรณฤต พงษ์ประยูร(อ. ป๊อก)
จบการศึกษาที่ KMITL คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม
ประวัติการทำงาน
2542 Technicial Support - - -Satellite Pro A/V Co.,LTD.
2543 Managing Director - - -Panda Graghic House Co.,LTD.

 

อาจารย์ ทศ
Soi Dog Blue Band

 


อาจารย์ อู้ด ยานนาวา

 


อาจารย์ วิชัย โพธิ์ทองคำ ( อ.ปู่ แห่ง Overdrive ) 

ควบคุมหลักสูตรทั้งหมดโดย

อ. ปราชญ์
[ Credit : Music Diploma จาก
Musicians Institute (M.I.)
สาขากีตาร์ (G.I.T.) ]

 

PRART MUSIC SCHOOL

PRART MUSIC SCHOOL
ย้ายมาอยู่ที่ 21/4 RCA1 โซน B
พระราม 9 กรุงเทพฯ

โทร. 203-0423-5 Fax. 203-0426


: Home : News&Events : Board : Free Lessons : Cool! : Download : About Us : Overdrive : Commusic : Prart Musicschool : VDO :